دیدار ملا عبدالغنی برادر، با وزیر امور خارجه ترکیه

محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند؛ معاون اقتصادی ریاست الوزرا با هاکان فیدان؛ وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد توسعه روابط دوجانبه، تجارت، ارتباطات منطقه ای و همکاری های اقتصادی بین دو کشور بحث و گفتگو کردند.

محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند؛ معاون اقتصادی ریاست الوزرا با هاکان فیدان؛ وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد توسعه روابط دوجانبه، تجارت، ارتباطات منطقه ای و همکاری های اقتصادی بین دو کشور بحث و گفتگو کردند.