دها تن مجاهدین پس از تکمیل دروغ نظامی از معسکر الفاتح فراغت حاصل نمودند / تصاویر

استودیوی جهادی الهجره البوم تصویری دلنشین را به دوستداران خود تقدیم می کند. این آلبوم زیبا مجموعه یی از تصاویر معسکر الفاتح است که در جریان تطبیقات نظامی مجاهدین از آنها تصویربرداری شده است. ان شاءالله در آینده نزدیک اصدار (فاتح ځواک ۲) تطبیقات نظامی حیران کننده این تصاویر نشر خواهد شد.

استودیوی جهادی الهجره البوم تصویری دلنشین را به دوستداران خود تقدیم می کند. این آلبوم زیبا مجموعه یی از تصاویر معسکر الفاتح است که در جریان تطبیقات نظامی مجاهدین از آنها تصویربرداری شده است. ان شاءالله در آینده نزدیک اصدار (فاتح ځواک ۲) تطبیقات نظامی حیران کننده این تصاویر نشر خواهد شد.