هرات : ولسوالی های گلران و رباط سنگی با تمام ملحقات به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته  ساختمان جدید مرکز ولسوالی گلران، تالار، قومندانی قدیم، قومندانی جدید، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی به کنترل مجاهدین در آمده است . در ولسوالی مذکور، اکنون نیروهای اجیر فقط در کندک پل هاشمی پناه گرفته اند و آنجا نیز در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته  ساختمان جدید مرکز ولسوالی گلران، تالار، قومندانی قدیم، قومندانی جدید، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی به کنترل مجاهدین در آمده است .

در ولسوالی مذکور، اکنون نیروهای اجیر فقط در کندک پل هاشمی پناه گرفته اند و آنجا نیز در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند.

از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح، تجهیزات و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

در همین حال دیشب مرکز ولسوالی رباط سنگی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات، مرکزامنیت در تورغوندی، کمیساری شاروالی، بازار، گمرک و تمام ملحقات این ولسوالی به دست مجاهدین افتاده است و ولسوالی رباط سنگی بطور کامل از وجود دشمن تصفیه گردیده و به کنترل کامل مجاهدین در آمده است.

از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح، تجهیزات و عراده جات نظامی به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۸