هرات : ولسوالی کهسان با تمام ملحقاتش به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت ۲ بجه، تعمیرولسوالی کهسان، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است . از نیروهای دشمن مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است. این در حالی است که امروز ظهر مرکز ولسوالی […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت ۲ بجه، تعمیرولسوالی کهسان، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

از نیروهای دشمن مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

این در حالی است که امروز ظهر مرکز ولسوالی شیندند نیز به دست مجاهدین افتاده بود.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاءالله

۲۰۲۱/۷/۸