شانزدهمین نشست کابینه؛ طرح اعمار کمپلکس درمان سرطانی در خوست تائید شد

شانزدهمین نشست کابینه امارت اسلامی افغانستان تحت رهبری رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن آخند، روز دوشنبه ( اول شعبان المعظم/ ۲۳ دلو) برگزار شد که در آن در مورد شماری از موضوعات بحث و تصامیم گرفته شد. جلسه کابینه با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز شد، طرح اعمار کمپلکس درمان سرطانی در خوست پس از […]

شانزدهمین نشست کابینه امارت اسلامی افغانستان تحت رهبری رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن آخند، روز دوشنبه ( اول شعبان المعظم/ ۲۳ دلو) برگزار شد که در آن در مورد شماری از موضوعات بحث و تصامیم گرفته شد.

جلسه کابینه با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز شد، طرح اعمار کمپلکس درمان سرطانی در خوست پس از بحث همه جانبه منظور گردید و به ریاست مولوی احمد جان بلال هئیت رهبری شرکت های امارتی وظیفه سپرده شد تا طرح ساخته شده پیرامون موضوع یاد شده را با دقت تمام بررسی کند و امورات مربوط به آن را در ارگان های ذیربط تعقیب نماید.

 

 

همچنین فیصله صورت گرفت تا، در مورد پیشبرد امور مکروریان پنجم شهر کابل نظر کمیته با ستره محکمه شریک گردد و محکمه موضوع یاد شده را در اولویت امور خویش قرار بدهد، تا کار آن آغاز گردد و حق مردم برای شان سپرده شود.

 

در این نشست، به کمیسیون اداری امارت اسلامی وظیفه سپرده شد، تا طرح پالیسی ملی کارمندان که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ساخته شده است را تجدید نظر نماید و جهت منظوری در جلسه بعدی کابینه ارایه کند.

 

نشست با دعای خیر خاتمه یافت.