اعلامیه وزارت امور خارجهٔ امارت اسلامی دربارهٔ حوادث اخیر در نوار غزه

وزارت امور خارجۀ امارت اسلامی افغانستان حوادث اخیر در نوار غزه را به دقت تحت نظر داشته و بروز چنین حوادث را ناشی از پامال نمودن حق ملت مظلوم فلسطین توسط صهیونیستهای اسرائیلی و توهین و بی احترامی مکرر به اماکن مقدسه مسلمانان دانسته، و هر نوع دفاع و مقاومت مردم فلسطین را برای ازادی […]

وزارت امور خارجۀ امارت اسلامی افغانستان حوادث اخیر در نوار غزه را به دقت تحت نظر داشته و بروز چنین حوادث را ناشی از پامال نمودن حق ملت مظلوم فلسطین توسط صهیونیستهای اسرائیلی و توهین و بی احترامی مکرر به اماکن مقدسه مسلمانان دانسته، و هر نوع دفاع و مقاومت مردم فلسطین را برای ازادی سرزمین و مقدسات خویش حق مشروع آنها می‌داند.
امارت اسلامی افغانستان از حق مشروع، تاریخی و قانونی مردم فلسطین برای داشتن یک کشور مستقل در سرزمین تاریخی فلسطینی‌ها اعلام حمایت می‌نماید و از کشور های اسلامی، سازمان همکاری‌های اسلامی، جامعه جهانی و بخصوص کشورهای تاثیرگذار در منطقه می‌خواهد تا جلو خشونت نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در برابر مردم بیگناه فلسطین گرفته و برای حل قضیۀ فلسطین بر مبنای اعطای حقوق مشروع فلسطینی‌ها دست به کار شوند.