خاطرات زندان بگرام pdf

خاطرات زندان بگرام به قلم قاری صدام بهیر و ترجمه مولوی محمد صادق طارق در اختیار خوانندگان گرامی گذاشته می‌شود. برای مطالعه و دانلود این کتاب، روی لینک زیر کلیک کنید https://archive.org/details/20240103_20240103_0617

خاطرات زندان بگرام به قلم قاری صدام بهیر و ترجمه مولوی محمد صادق طارق در اختیار خوانندگان گرامی گذاشته می‌شود.

برای مطالعه و دانلود این کتاب، روی لینک زیر کلیک کنید

https://archive.org/details/20240103_20240103_0617