جنایات جنگی ماه فبروری

بتاریخ نخست ماه فبروری سال ۲۰۱۵ میلادی در منطقهء نهرین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب بعد از آنکه جنگ بین طالبان و عساکر داخلی صورت گرفت، عساکر دخلی بر خانه های مردم ملکی بمباری انجام دادند که بشمول یک زن و یک کودک، چهار تن شهید شدند و همچنین عساکر منازل بیش از ۲۰۰ تن از […]

بتاریخ نخست ماه فبروری سال ۲۰۱۵ میلادی در منطقهء نهرین ولسوالی قیصار ولایت فاریاب بعد از آنکه جنگ بین طالبان و عساکر داخلی صورت گرفت، عساکر دخلی بر خانه های مردم ملکی بمباری انجام دادند که بشمول یک زن و یک کودک، چهار تن شهید شدند و همچنین عساکر منازل بیش از ۲۰۰ تن از هموطنان را آتش زده و آنان را مجبور به مهاجرت در سرمای زمستان کردند.

بتاریخ ۳ فبروری در ساحات غیبی خیل و یاخیل ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا، اربکی ها یک مدرسه و خانه های استادان مدرسهء مذکور را تخریب کردند، باشندگان محل به رسانه های گفته اند که اول اربکی ها اموال مدرسه و خانه های استادان را چور کرده و بعد از آن آتش زدند.، انها افزوده اند که اربکی ها به صد خانواده اخطار داده اند که هرچه عاجلتر منطقه را ترک کنند و گرنه اعضای خانواده هایشان را خواهند کشت.

بتاریخ ۳ فبروری در منطقهء درهء تخت در حدود مرزی بین ولایات هرات و غور اربکی ها دروازه های مساجد را بروی نمازگذاران بستند، ملا امامان را از مساجد رانده اند و به مردم اخطار داده اند که هرکس باید در خانه اش نماز بخواند و به مساجد نروند.

بتاریخ ۳ فبروری اربکی های قریهء غندو در ولسوالی شلگر ولایت غزنی بر خانهء شهید محمدزی آکا چاپه زده و بعد از چور و چپاول ، خانه اش را آتش زدند.

بتاریخ ۴ فبروری در قریهء زیارتجای ولسوالی گذرهء ولایت هرات ، عساکر اردو یک ریش سفید هفتاد ساله را شهید کردند.

بتاریخ ۵ فبروری در ساحهء زیدانان در منطقهء ساروان قلعه در ولسوالی سنگین ولایت هلمند عساکر اجیر یک فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۵ فبروری عساکر داخلی در ساحات زیولات، اسماعیل خیل و محمد نورخیل، ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ چاپه زده و خانه های باشندگان را تلاشی کردند، آنان در کنار وارد کردن زیان های بسیار به مردم سه تن را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۸فبروری در نتیجهء فیر مرمی های هاوان از جانب عساکر داخلی و اصابت ان بر خانه های مردم ملکی در ساحهء جر ولسوالی معروف ولایت قندهار یک کودک به شهادت رسید.

بتاریخ ۸فبروری در منطقهء باندر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در حملهء طیارهء درون اشغالگران دو فرد ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۲ فبروری در منطقهء سپینی ژی ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار در حملهء هواپیمای بدون پیلوت(درون) اشغالگران دو تن از باشندگان منطقه به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۳ فبروری عساکر داخلی در مسجد جامع بازار ولسوالی آله سای ولایت کاپیسا بر نمازگذاران حمله کردند که در نتیجهء بیست تن(۲۰) از نمازگذاران زخمی شدند.

بتاریخ ۱۶ فبروری در ساحهء بازار مالمند ولسوالی سنگین ولایت هلمند عساکر داخلی به همکاری اشغالگران جنگ سختی را با طالبان در منطقه انجام دادند ، بعد از جنگ و درگیری اشغالگران (۲۰۰) دو صد باب دوکان و یک شوروم موتر فروشی که ۲۲ عراده موتر در ان موجود بودند را آتش زدند.


بتاریخ ۱۷ فبروری اشغالگران قریهء میاگان، قبلغو در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار را بمباری کردند، طبق گفته های شاهدان عینی در نتیجهء این بمباری سه فرد ملکی بنامهای دل آغاز ولد لعل زمان، نقیب الله ولد سید ملا و نیازمحمد ولد میرزا به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۸ فبروری در ساحهء پتی خرگی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار، طیاره های جنگی اشغالگران یک تکسی را هدف قرار داد و بمبار نمود که در نتیجه شش تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۹ فبروری نیروهای تجاوزگر خارجی دو موتر سوار که از  قریه ء سهاکو بسوی قریهء نیکنام در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا در حرکت بودند ، را هدف قرار داده و هر دو فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۰ فبروری در مربوطات ولسوالی قلعهء زال ولایت قندوز در فیرهای اربکی های منفور یک فرد ملکی به شهادت رسید.

بتاریخ ۲۱ فبروری در نتیجهء فیر و انداخت های مرمی های هاوان از سوی عساکر اجیر داخلی که بر منزلی در قریهء دانیز ولسوالی شینکی ولسوالی زابل اصابت نمود، یک ریش سفید و یک کودک خردسال به شهادت رسیدند.

 

بتاریخ ۲۲ فبروری در ساحهء سرک سبز ولسوالی میوند ولایت قندهار عساکر داخلی بعد از جنگ و درگیری با طالبان ، تعداد کثیری از باشندگان منطقه را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۲۳ فبروری در ساحات ماندهء چرخکیان، پیروزو، گارو و قریهء میرحمزه در ولسوالی سنگین ولایت هلمند ، در جریان عملیات ذوالفقار عساکر داخلی ، بیش از (۶۰) شصت حولی و اکثر فصل ها و زمین های زراعتی مردم ملکی را تخریب کردند.

بتاریخ ۲۴ فبروری عساکر داخلی در نتیجهء های فیر و انداخت مرمی های هاوان خود که بر ساحات انارجوی، سین زیه، کرم خیل، قورغل، تترخیل و ملایات در ولسوالی  تگاب ولایت کاپیسا اصابت نمودند، بشمول زنان و کودکان در مجموع (۷) هفت تن از باشندگان ملکی در منطقه کشته و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ فبروری در منطقهء خنجر ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار در نتیجهء انداخت مرمی های هاوان و اصابت ان بر ساحهء مسکونی یک کودک شهید گردیده و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

مأخذها :{رادیوی بی بی سی ، ازادی = ویب سایت های افغان اسلامی اژانس ،پژواک ،خبریال  ،لراوبر= ،نن ټکی اسیا= وبینوا}