جنایات جنگی (مارچ)

بروز اول ماه مارچ سال ۲۰۱۶ میلادی در قریهء غریب شاه در منطقهء افغانیه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، در نتیجهء انداخت های سلاح  ثقیله عساکر داخلی یک زن زخمی و یک زن دیگر شهید گردید. بتاریخ سوم مارچ در نتیجهء فیرهای هاوان از سوی عساکر داخلی که برقریهء چهاردی ولسوالی سنگین ولایت هلمند اصابت […]

بروز اول ماه مارچ سال ۲۰۱۶ میلادی در قریهء غریب شاه در منطقهء افغانیه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، در نتیجهء انداخت های سلاح  ثقیله عساکر داخلی یک زن زخمی و یک زن دیگر شهید گردید.

بتاریخ سوم مارچ در نتیجهء فیرهای هاوان از سوی عساکر داخلی که برقریهء چهاردی ولسوالی سنگین ولایت هلمند اصابت کرد، بشمول یک زن پنچ کودک به شهادت رسیده و یک زن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ هفتم مارچ ملیشه های خودسر اربکی در منطقهء پیرکوتی ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، دو کودک را به شهادت رساندند که در عکس العمل به این جنایت مردم منطقه در بازار ولسوالی دست به مظاهرات زده و خواهان مجازات عاملین کشتار کودکان بودند.

بتاریخ هفتم مارچ، در منطقهء کول دامن ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز عساکر اشغالگر خارجی و نظامیان داخلی در هنگام چاپه سه تن از افراد ملکی را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ هشتم مارچ، عساکر و ملیشه های عطاء نور در منطقهء پنج ولسوالی کشنده ولایت بلخ در هنگام جنگ با هدفمندانه تلفات جانی و مالی سنگینی به مردمان ملکی رسانده اند، بر اساس گفته های باشندگان منطقه، عساکر دارایی های آنان را چور و چپاول کرده و دو حولی را آتش زدند، علاوتاً هفت (۷) تن از هموطنان ملکی را نیز به شهادت رسانده اند.

بتاریخ یازدهم مارچ، در مربوطات ولسوالی قره باغ ولایت غزنی عساکر داخلی یک نوجوان را به شهادت رساندند، ورثآء شهید در اعتراض به شهادت نوجوان بیگناه ، جسد او را تا مرکز ولسوالی به رسم اعتراض بردند، اما مقامات صدای این خانوادهء مظلوم را نشنیدند.

بتاریخ دوازدهم مارچ، بر روی سرک عمومی لشکرگاه – قندهار عساکر داخلی بر یک موتر مسافربری حمله کردند، یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی کرد.

بتاریخ دوازدهم مارچ، در قریهء ملیخیل ولسوالی مقر ولایت غزنی ملیشه های خودسر اربکی دو تن محاسن سفیدان بنامهای عبدالرازق و عبدالرحمن آکا را در نتیجهء شدت شکنجه و لت وکوب به شهادت رساندند.

بتاریخ چهاردهم مارچ، در منطقهء کته خیل از مربوطات مرکز ولایت قندوز اشغالگران در نتیجهء حملهء طیاره بی پیلوت یک زن و یک کودک زخمی شدند.

 

بتاریخ پانزدهم مارچ، در قریهء حاجی اباد ساحهء سپینه گته ، در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر در نتیجهء فیرهای هاوان عساکر داخلی پنج (۵) تن از زنان به شهادت رسیدند.
بتاریخ پانزدهم مارچ، در منطقهء بازار جوکی ولسوالی برکی برک ولایت لوگر، عساکر داخلی در جریان انداخت های سلاح ثقیله یازده (۱۱) از هموطنان ملکی را زخمی کردند.

بتاریخ هژدهم مارچ، عساکر اجیر داخلی در نتیجهء فیرهای هاوان بر منطقهء شهروان ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز دو تن از باشندگان ملکی رابه شهادت رساندند.

بتاریخ نوزدهم مارچ، منطقهء قلعهء ملکان ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار، عساکر داخلی در حملهء سلاح های ثقیله یک کودک را به شهادت رسانده و یک کودک دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ بیستم مارچ، در منطقهء شورکی ولسوالی گرشک ولایت هلمند نیروهای داخلی با حمایت اشغالگران بر یک زندان طالبان حمله کردند، قابل یادآوری است که طالبان زندانیان متعلق مسائل حقوقی را در آن نگه میداشتند، اشغالگران از جملهء این زندانیان هفت تن را به شهادت رسانده و پنج تن دیگر را زخمی کردند، و هشت تن دیگر را با خود برده اند.

بتاریخ بیستم مارچ، عساکر داخلی با همکاری و حمایت نیروهای اشغالگر درمنطقهء مهمندان از مربوطات ولایت قندوز چاپه انداختند و در هنگام تلاشی مردم را لت و کوب کرده، اموال و اجناس قیمتی را دزدیده ، شش تن از هموطنان ملکی را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ بیست و پنجم مارچ، اشغالگران خارجی بر منازل و حولی های باشندگان ملکی در منطقهء بلاک نهم ولسوالی مارجه ولایت هلمند، بر خانه های مردم بمباران کرده که در حملات مذکور دها تن از مردمان ملکی شهید و زخمی شدند و خسارات زیاد مالی به انان وارد گردیده است.

بتاریخ بیست و هشتم مارچ، در مناطق بخت بابد و شورآباد ولسوالی شیندند ولایت هرات، عساکر داخلی بعد از درگیری با طالبان بر حمله حملات هوایی و توپخانه ای انجام دادند که در این حملات هشت (۸) تن از هموطنان ملکی به شهادت رسیده و منازل و حولی هایشان تخریب گردید.

مأخذها :[رادیوی بی بی سی رادیوی آزادی =  ویب سایت های آژانس اسلامی افغان ، پژواک ، خبریال ، لروبر ، نن تکی آسیا و بینوا =]