جنایات جنگی (اکتوبر)

بتاریخ دوم ماه اکتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی عساکر داخلی یک کودک خردسال را در ساحه پیرکوتی ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا به شهادت رساندند. بتاریخ ۳ اکتوبر عساکر داخلی یک کودک را در قریه باغ بالین در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان به شهادت رساندند. بتاریخ ۴ اکتوبر در حمله درون اشغالگران یک جوان در قریه […]

بتاریخ دوم ماه اکتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی عساکر داخلی یک کودک خردسال را در ساحه پیرکوتی ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۳ اکتوبر عساکر داخلی یک کودک را در قریه باغ بالین در ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان به شهادت رساندند.

بتاریخ ۴ اکتوبر در حمله درون اشغالگران یک جوان در قریه چوبخش رباط در ولسوالی بگرامی ولایت پروان به شهادت رسید.

بتاریخ ۵ اکتوبر طیارات حکومتی منطقه بابوس مربوط مرکز ولایت لوگر را بمباران کردند که در نتیجه بخشی از مسجد قریه تخریب شد اما زیان های جانی نداشت.

بتاریخ ۵ اکتوبر در انداخت های توپچی عساکر داخلی بر منطقه دهیک مربوط مرکز ولایت فراه یک کودک و یک مرد به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۶ اکتوبر عساکر حکومتی سه تن از باشندگان ملکی بنام های جاوید، محب الله و حاجی یارمحمد را در قریه حسین خیل ولسوالی پلخمری ولایت بغلان را از خانه هایشان بیرون نموده و به شهادت رساندند.

بتاریخ ۶ اکتوبر در فیر و انداخت هاوان عساکر حکومتی که بر قریه انج ولسوالی یاوان ولایت بدخشان اصابت نمودند، ۲ زن و یک کودک زخمی شدند و ۲ حویلی تخریب شد.

بتاریخ ۷ اکتوبر در بمباردمان طیارات حکومتی بر منطقه لنگر در ولسوالی قادس ولایت بادغیس یک مسجد شهید شد.

بتاریخ ۸ اکتوبر طیارات حکومتی مناطق بغاوی مربوط مرکز ولایت سرپل و ساحات پنجشیر در ولسوالی سیدآباد ولایت مذکور را بمباران کردند که در نتیجه یک مسجد و چند حویلی تخریب شده و ۷ کودک و زن زخمی شدند.

بتاریخ ۹ اکتوبر عساکر حکومتی بر مردم ملکی در کاشغر و تل میرغازی در ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان حمله کردند که در نتیجه ۲ فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی شد.

بتاریخ ۱۰ اکتوبر در انداخت توپچی عساکر داخلی بر قریه اکاخیل ولسوالی خان آباد ولایت قندوز یک زن شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۰ اکتوبر در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی بر منطقه بیش کپه ولسوالی قیصار ولایت فاریاب یک فرد ملکی شهید شد.

بتاریخ ۱۲ اکتوبر در حملات توپچی عساکر داخلی بر قریه قشلاق شورابی مربوط مرکز ولایت قندوز یک مسجد و چندین باب حویلی زیان دیده و ۷ تن از هموطنان ملکی شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۲ اکتوبر عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام عبدالولی که برای خرید به بازار می رفت را در منطقه سالار ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۲ اکتوبر  در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی که بر قریه های کلیم آغا و اکاخیل در منطقه دند شهاب الدین ولسوالی پلخمری ولایت بغلان اصابت کردند، منجر به شهادت یک زن و زخمی شدن یکتن دیگر گردید.

بتاریخ ۱۲ اکتوبر طیارات حکومتی منطقه نری مانده در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند را بمباران کردند که در نتیجه ۹ تن از هموطنان شهید و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۲ اکتوبر در فیر سلاح های ثقیله عساکر داخلی بر قریه عمرخیل ولسوالی پلخمری ولایت بغلان ۳ فرد ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۳ اکتوبر عساکر حکومتی بر قریه کنصف در ولسوالی شلگر ولایت غزنی چاپه زدند که در جریان تلاشی دروازه های خانه ها را شکستاندند و ۳ تن از هموطنان ملکی بنام های اکبرخان، عمرجان و عبدالله را به شهادت رسانده و زیان های مالی سنگینی به مردم وارد نمودند.

بتاریخ ۱۳ اکتوبر طیارات حکومتی ساحات عیدگاه و لمروی ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز را بمباران کردند که در نتیجه ۳ زن و یک جوان به شهادت رسیده و زیان های مالی سنگینی به مردم ملکی وارد شدند.

بتاریخ ۱۴ اکتوبر اربکی ها یک پدر و پسر را در منطقه افغان تپه ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۵ اکتوبر عساکر کمپاین یک فرد ملکی بنام شوکت الله را که در بازار دوکان داشت، در قریه اش (لکنو کوریان) مربوط مرکز ولایت خوست به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۶ اکتوبر عساکر حکومتی بر خانه یک زندانی تازه رها شده بنام محمد قاسم در منطقه کوره گزه مربوط مرکز ولایت فراه چاپه زدند که در جریان چاپه یک دختر خوردسالش و ۳ تن از باشندگان قریه را به شهادت رسانده و ۲ فرد ملکی قریه را زخمی نمودند. همچنین عساکر در جریان این چاپه یک زندانی تازه رها شده دیگر بنام محمد اسماعیل را همراه با ۱۰ تن از باشندگان قریه دستگیر و زندانی نمودند.

بتاریخ ۱۶ اکتوبر در فیر و انداخت توپچی عساکر داخلی بر منطقه ارضلیک در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب ۵ تن از هموطنان ملکی بشمول زنان و کودکان زخمی شدند.

بتاریخ ۱۶ اکتوبر در انداخت های هاوان عساکر داخلی بر منطقه زاویه در مربوطات ولسوالی خوگیانوی ولایت ننگرهار یک کودک خردسال به شهادت رسید.

بتاریخ ۱۶ اکتوبر اربکی ها یک عام دین و امام مسجد بنام مولوی عبدالله را در منطقه سابات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۷ اکتوبر در بمباردمان حکومتی بر قریه ده بالای ولسوالی نمک آب ولایت تخار یک حویلی و یک مسجد زیان دیده و در حویلی یک زن و یک مرد بشمول ۳ کودک شهید شدند.

بتاریخ ۱۸ اکتوبر در فیر و انداخت عساکر داخلی بر مربوطات شهر کهنه بازار ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان یک زن و یک مرد شهید شدند.

بتاریخ ۱۸ اکتوبر عساکر حکومتی بر منطقه دهن دره علیای ولسوالی زارع ولایت بلخ چندین هاوان فیر کردند که برزگر در حال ابیاری زمینش بود، به شهادت رسیده است.

بتاریخ ۱۸ اکتوبر نیروهای حکومتی بر خانه یک زندانی تازه رها شده بنام روح الله در منطقه کیله گی ولسوالی دوشی ولایت بغلان چاپه زدند که در جریان چاپه فرزند زندانی مذکور را همراه با یک مهمان اش به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۸ اکتوبر قوای حکومتی منطقه مندیان مربوط حوزه سوم شهر لشکرگاه در ولایت هلمند را بمباران کردند که منجر به شهادت یک ریش سفید شد.

بتاریخ ۱۸ اکتوبر در فیر و انداخت های هاوان عساکر حکومتی بر بازار ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس یک حویلی تخریب و یک مرد شهید و یک زن زخمی گردید.

بتاریخ ۱۸ اکتوبر عساکر حکومتی یک عالم دین بنام مولوی علی خان مخلص را در منطقه درونته مربوط مرکز ولایت ننگرهار به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۹ اکتوبر عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام شایسته خان ولد عین الله که ملازم یک مکتب در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را شهید کردند.

بتاریخ ۱۹ اکتوبر عساکر داخلی بر منطقه مسکونی بند برق در ولسوالی گرشک ولایت هلمند توپ دیسی فیر کردند که در نتیجه ۴ تن از کودکان و زنان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۰ اکتوبر در فیر هاوان عساکر داخلی بر منطقه کاغ در ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی یک کودک شهید و یکتن دیگر زخمی شد.

بتاریخ ۲۰ اکتوبر در انداخت های توپچی عساکر داخلی بر منطقه گودر ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل ۵ کودک شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۰ اکتوبر در فیر و انداخت هاوان قوای حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه شهرک ترکمن ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ ۲ دختر شهید شدند.

بتاریخ ۲۰ اکتوبر عساکر حکومتی بر یک موتر مسافربری در سرک عمومی هرات – کندهار در منطقه مهاجر ولسوالی گرشک ولایت هلمند فیر کردند که در نتیجه ۴ تن از مسافرین شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۱ اکتوبر طیارات حکومتی یک مسجد را در منطقه جوی عرب ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ بمباران کردند که در نتیجه این بمباردمان مسجد تخریب شد و یک کودک زخمی گردید.

بتاریخ ۲۱ اکتوبر طیارات حکومتی یک مسجد در منطقه هزارقرلق مربوط تالقان مرکز ولایت تخار را بمباران کردند که در نتیجه ۱۲ تن از متعلمین شهید و بشمول ملا امام ۱۸ تن دیگر زخمی شدند. در رویداد مذکور سخنگوی والی تخار نیز تلفات مردم ملکی را تائید نمود. اگرچه معاون نخست ارگ (امرالله صالح) تلفات مردم ملکی در رویداد مذکور را رد نموده و گفت کسی که برای بار نخست خبر تلفات مردم ملکی را نشر کرده است، مجازات خواهد کرد.

بتاریخ ۲۲ اکتوبر عساکر داخلی بر یک موتر مسافربری در منطقه هفت آسیای ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ فیر کردند که در نتیجه یک مسافر شهید و پسر ۱۳ ساله اش زخمی شد.

بتاریخ ۲۲ اکتوبر قوای حکومتی یک خانه در منطقه قروق ولسوالی خواجه غار ولایت تخار را بمباران کردند که منجر به زخمی شدن ۶ تن گردید.

بتاریخ ۲۳ اکتوبر عساکر کمپاین یک دوکاندار بنام محمد اکبر را از دوکانش در منطقه کوندی مربوط مرکز ولایت خوست بزور برده و در منطقه منگسو شهید کردند.

بتاریخ ۲۵ اکتوبر عساکر داخلی چندین فیر هاوان بر قریه شیخان در ولسوالی واغظ ولایت غزنی فیر نمودند که در نتیجه یک فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۲۵ اکتوبر در حمله درون اشغالگران  ۳ کودک خردسال یک باشنده ملکی بنام جیلانی خان در نزدیکی قریه چینو در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ شهید شدند.

بتاریخ ۲۵ اکتوبر در حمله طیارات حکومتی بر قریه تیمورک در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ دو حویلی تخریب و ۵ تن بشمول زنان و کودکان زخمی شدند.

بتاریخ ۲۵ اکتوبر عساکر داخلی چندین هاوان بر قریه بلنددریغ ولسوالی زارع ولایت بلخ فیر کردند که در نتیجه ۳ کودک زخمی شده و زیان های مالی نیز به مردم منطقه وارد گردید.

بتاریخ ۲۵ اکتوبر عساکر حکومتی یک فرد ملکی بنام معلم الوزی را در قریه کته سنگ ولسوالی موسهی ولایت کابل شهید کردند.

بتاریخ ۲۶ اکتوبر عساکر داخلی یک فرد ملکی را در منطقه کوزی چوتری ولسوالی ازره ولایت لوگر به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۷ اکتوبر در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی بر منطقه بودنه قلعه در ولسوالی شولگره ولایت بلخ ۶ تن از باشندگان ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی شد.

بتاریخ ۲۷ اکتوبر عساکر داخلی بر ساحات مسکونی در مربوطات مرکز ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ سلاح ثقیله فیر کردند که منجر به شهادت یک فرد ملکی و زخمی شدن ۲ تن دیگر شد.

بتاریخ ۲۸ اکتوبر عساکر داخلی بر مناطق مسکونی زرنداب ولسوالی ارغستان ولایت بدخشان توپ های دی سی فیر کردند که در نتیجه ۵ تن از برزگران زخمی شدند.

بتاریخ ۲۸ اکتوبر در حمله هوایی قوای حکومتی بر قریه قومندان محراب در ولسوالی خان آباد ولایت قندوز یک مسجد شهید و شماری از خانه ها تخریب شدند.

بتاریخ ۲۹ اکتوبر عساکر داخلی چندین هاوان بر منطقه مسکونی در ساحه جوی لاهور ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار فیر کردند که منجر به زخمی شدن یک زن و ۴ دختر گردید.

بتاریخ ۳۰ اکتوبر عساکر حکومتی ساحات زرلنگ در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ را با توپ دی سی هدف قرار داد که بر یک مکتب اصابت نموده و باعث تخریب و آتش سوزی مکتب شد.

بتاریخ ۳۰ اکتوبر طیارات حکومتی منطقه سنگ حصار در ولسوالی ژری ولایت قندهار را بمباران کردند که یکتن شهادت و ۷ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۳۱ اکتوبر در فیر و انداخت سلاح ثقیله عساکر داخلی بر منطقه قرقول و کوهی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب ۳ کودک زخمی و یک زن شهید شد

بتاریخ ۳۱ اکتوبر در حمله درون اشغالگران بر منطقه مندیان در حوزه سوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ۲ فرد ملکی شهیده و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۳۱ اکتوبر در بمباردمان مشترک اشغالگران و حکومتی بر بازار مرکز ولسوالی دهراود ولایت ارزگان اکثریت بازار که شامل دوکان ها، هوتل ها و مارکیت ها می شود، تخریب و زیان های سنگین مالی به مردم ملکی وارد گردید.

مأخذ:[رادیوی بی بی سی، آزادی =  آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های ټول افغان، لراوبر= نن ټکی اسیا=…..]