قطعنامه گردهمایی علمای کرام و متنفذین ولایت کابل

نامه گردهمایی علمای کرام و متنفذین ولایت کابل بسم الله الرحمن الرحیم ۱ــ مردم و علمای کرام و متنفذین ولایت کابل، امارت اسلامی افغانستان را ثمره قربانی ها و زحمات فراوان مردم مجاهد افغانستان میداند و حمایت آنرا وجیبه شرعی و ملی می داند. ۲ــ علمای کرام و متنفذین از امارت اسلامی میخواهد که در […]

نامه گردهمایی علمای کرام و متنفذین ولایت کابل

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ــ مردم و علمای کرام و متنفذین ولایت کابل، امارت اسلامی افغانستان را ثمره قربانی ها و زحمات فراوان مردم مجاهد افغانستان میداند و حمایت آنرا وجیبه شرعی و ملی می داند.

۲ــ علمای کرام و متنفذین از امارت اسلامی میخواهد که در تعامل با جهان با درنظرداشت شریعت اسلامی، استقلالیت، حیثیت افغانستان و مصالح ملی و به تقاضای عصر حاضر از عملکرد لازمی کار گیرند و از جامعه جهانی میخواهند که با نظام حاکم افغانستان و با درنظرداشت واقعیت های عینی برخورد مسئولانه و تعامل نمایند تا اینکه در میان طرفین زمینه تفاهم و تعامل کامل رسمی برقرار گردد.

۳ـــ امارت اسلامی افغانستان سیاست خارجی اقتصاد¬محور خویش را با همسایه ها و منطقه توسعه دهند تا در صادرات و واردات وطن سهولت ها بیشتر شود و برای محصولات افغانی بازاریابی صورت گیرد.

۴ــ شرکت کنندگان مجلس از تجار و سرمایه¬گذاران میخواهند سرمایه¬گذاری در کشور را افزایش داده تا زمینه کار برای هموطنان ایجاد گردد.

۵ــ شرکت کنندگان مجلس از امارت اسلامی افغانستان میخواهند در استخراج معادن و از شهرها در ساخت و ساز تعمیرات در قوانین و بیوروکراسی آن سهولت ایجاد نماید. موانع شغلی از بین برده شود و فرصت کاری برای هموطنان مساعد گردد.

۶ـــ اشتراک کنندگان مجلس بنا بر ضرورت های علوم دینی و عصری و بخاطر تقویت مراکز تعلیمی در کشور تأکید دارند و از امارت اسلامی افغانستان میخواهند که با درنظرداشت ارزش های اسلامی و عنعنان افغانی توجه نموده و درین راستا اقدامات جدی نمایند.

۷ــ اشتراک کنندگان مجلس، مبارزه با مواد مخدر، جمع آوری معتادین، رسیدگی به مشکلات تک گدایان، جلوگیری از آن نوع برنامه ها و عنعنات که باعث گمراهی جامعه میگردد، از عملکرد مدبرانه و مشفقانه امارت اسلامی سپاس¬گزاری نموده و در جامعه از برنامه های اصلاحی به شکل تدریجی و نرم و در راستای تطبیق آن توجه بیشتر امارت اسلامی را میخواهند.

۸ـــ اشتراک کنندگان مجلس از تمام ادارات نظامی و ملکی امارت اسلامی افغانستان میخواهند که در مقابل فساد به مانند قبل متحد باقی بمانند و اجازه ندهند که فاصله بین امارت اسلامی و مردم ایجاد گردد و در راستای حفظ بیت¬المال توجه جدی بیشتر نمایند.

۹ــ اشتراک کنندگان مجلس از امنیت سرتاسری و ثبات در کشور اظهار خرسندی می نمایند و از ادارات امنیتی و دفاعی می خواهند که برای تأمین امنیت کشور و حفظ سرحدات توجه خاص و جدی نمایند و اجازه ندهند که امنیت و ثبات بدست آمده را گروه های مخرب و مغرض به چالش بکشد.

۱۰ــ اشتراک کنندگان مجلس از جامعه جهانی جداً می خواهند که با امارت اسلامی همکاری اقتصادی نموده و در راستای رفع محدودیت های بانکی و آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان اقدام جدی نمایند.

۱۱ــ ما اشتراک کنندگان مجلس از تمامی مسئولین امارت اسلامی جدی تقاضا می نماییم که تمام احکام و فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله را در بخش ها مربوطه عملی و تطبیق نمایند و با متخلفین برخورد جدی نمایند.

۱۲ــ ما اشتراک کنندگان مجلس یکبار دیگر بیعت خویش را با زعیم امارت اسلامی افغانستان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تجدید می کنیم. همچنان ما مردم مرکز و ولسوالی های کابل حمایت و پشتیبانی خویش را از امارت اسلامی اعلان می کنیم.

والسلام گردهمایی علمای کرام و متنفذین ولایت کابل

۱۴/۲/۱۴۴۵هـ ق

۸/۶/۱۴۰۲هـ ش ــ ۲۰۲۳/۸/۳۰ م