تحلیل

«آزادی» و «حقوق بشر» به‌معنای غربی!

این برنامهٔ یک بام و دو هوای این‌ها سال‌هاست که ادامه دارد و همواره ضعیفان را زیر فشار قرار می‌دهند؛ اما در صحنه‌هایی نمایشی خود را پیش‌آهنگ دفاع از حقوق بشر و آزادی عنوان می‌کنند.

غربی‌ها – و به‌خصوص آمریکا – در حقیقت نه آزادی را به رسمیت می‌شناسند و نه حقوق بشر را؛ بلکه عملاً هر گامی که بر می‌دارند ضد حقوق بشر و برخلاف آزادی و حریت است.

آن‌ها خود را طلایه‌داران آزادی و حقوق بشر در دنیا می‌دانند؛ اما عملاً چنین نیست. آن‌ها فقط منافع خود را با روکش آزادی و حقوق بشر پوشانده‌اند. چنانچه اگر این منافع در خطر بیفتد، آن‌جا نه حقوق بشری معنا دارد و نه آزادی‌؛ بلکه همه را زیر پا لِه و خورد می‌کنند!
تظاهرات‌های اخیر محصلین در آمریکا و دیگر کشورهای غربی و واکنش‌های تند و سخت پلیس با این روند مسالمت‌آمیز، چیزی نیست جز شکستن بتی که بنام آزادی و حقوق بشر برای آن‌ها ساخته بودند. این واکنش آن‌ها واضح‌ ساخت که آمریکا در تسخیر صهیونیست‌های جنایت‌کار است.
کشتن هزاران کودک بی‌گناه، چیزی که تکرارش در تاریخ نزدیک بسیار کم است، و بستن تمامی راه‌های مواصلاتی کمک‌های انسانی به مردم عام غزه، تخریب شفاخانه‌ها و مراکز صحی و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی غرب با قدرت تمام از اینگونه اعمال ننگین، نشان از فرایندی دروغین دارد که غربی‌ها به فریب و نیرنگ سنگ حقوق بشر را بر سینه می‌زنند.
آن‌گاه که ضمایر بیدار تحمل این ظلم و بربریت را ندارند و به دفاع از مردم بی‌دفاع فلسطین تنها کاری که از دست‌شان می‌رود انجام می‌دهند و به جاده‌ها بیرون می‌شوند‌؛ باز هم با واکنش سخت و تند دولت‌های خود واقع می‌شوند. آزادی‌ آیا همین است؟
غربی‌ها نه اینکه حالا نماد آزادی و حقوق بشر را شکستند؛ بلکه سال‌هاست که مردمان بی‌دفاع، کودکان و زنان را بدون کدام مانعی در هر کشوری که خواسته باشند می‌کشند؛ اما کسی که در برابر ظلم و استبداد آن‌ها قد علم کرد و به حق‌جویی ادامه داد، تروریست و دهشت‌گرد برجسته می‌شود؛ اما خودشان سمبل دفاع از حقوق بشر و نماد آزادی اند!
این برنامهٔ یک بام و دو هوای این‌ها سال‌هاست که ادامه دارد و همواره ضعیفان را زیر فشار قرار می‌دهند؛ اما در صحنه‌هایی نمایشی خود را پیش‌آهنگ دفاع از حقوق بشر و آزادی عنوان می‌کنند.
قضیه کشتار مردمان بی‌گناه غزه و به خاک و خون کشیدن هزاران کودک و زن بی‌گناه، ضمیرهای بسیاری را بیدار کرد و با وضاحت کامل در دل تاریخ حک کرد: «در غرب، آزادی و حقوق بشر دیگر معنایی ندارد».
«آزادی» و «حقوق بشر» را به‌معنای واقعی فقط می‌توان در دین اسلام و شریعت الهی یافت و بس!