25تن مجاهدین از معسکر نظامی ابوالدرداء در ولایت فاریاب فارغ شدند/تصویری

روز گذشته 25 تن مجاهدین پس از تکمیل دوره آموزش و فراگیری فنون و مهارت های نظامی از معسکر ابوالدرداء در مربوطات ولایت فاریاب فارغ شدند. مجاهدین مذکور در این دوره آموزشی، استفاده از هر نوع سلاح های ثقیله و خفیفه و تاکتیک های نظامی را فرا گرفتند و پس از فراغت رهسپار سنگرهای جهاد […]

روز گذشته 25 تن مجاهدین پس از تکمیل دوره آموزش و فراگیری فنون و مهارت های نظامی از معسکر ابوالدرداء در مربوطات ولایت فاریاب فارغ شدند.

مجاهدین مذکور در این دوره آموزشی، استفاده از هر نوع سلاح های ثقیله و خفیفه و تاکتیک های نظامی را فرا گرفتند و پس از فراغت رهسپار سنگرهای جهاد شدند.

همکار ما در هنگام فراغت مجاهدین از آنها تصویربرداری کرده است که در ذیل مشاهده می کنید: