لغمان: مسئولین تعلیم و تربیه از ۷ باب مدرسه و ۳ باب مکتب دیدن نمودند

راپور واصله از ولایت لغمان حاکیست که مسئولین تعلیم و تربیه از مدارس محمدیه در ساحه کوزی قلعه ولسوالی بادپش، مدرسه اسلامیه در ساحه بری قلعه، مدرسه امدادالعلوم در قریه آخندگان، مدرسه صدیقه و نعمانی در قریه شاگلیان دیدن کردند. در جریان بازدید از مدرسه با استادان و مهتممین مدارس جداگانه نشستند و آنها را […]

راپور واصله از ولایت لغمان حاکیست که مسئولین تعلیم و تربیه از مدارس محمدیه در ساحه کوزی قلعه ولسوالی بادپش، مدرسه اسلامیه در ساحه بری قلعه، مدرسه امدادالعلوم در قریه آخندگان، مدرسه صدیقه و نعمانی در قریه شاگلیان دیدن کردند. در جریان بازدید از مدرسه با استادان و مهتممین مدارس جداگانه نشستند و آنها را تشویق کردند که در تربیه سالم و پرورش شاگردان تلاش ورزند.

همچنین مسئولین محلی تعلیم و تربیه از شاگردان ارزیابی انجام دادند و در پایان میان شاگردان قرطاسیه توزیع کردند.

مسئولین مذکور در جریان سفرد به لیسه بادپش و لیسه قریه شاگلیان و لیسه قریه اندرور رفته و در آنجا نیز با مسئولین ملاقات و مجالس نمودند و امور اداری و تعلیمی را بازنگری نمودند و رهنمودهای لازم برایشان توصیه شد.