دها تن مجاهدین از معسکر محمودغزنوی (رحمه الله) فارغ شدند/ البوم تصویری

در سلسله فراغت  مجاهدین از معسکرات نظامی، این بار از یک معسکر بزرگ نظامی (محمود غزنوی رحمه الله) دها تن مجاهدین پس از تکمیل فراگیری دروس نظامی فارغ شدند. براساس گفته های مسئولین معسکر در کنار آموزش های نظامی به مجاهدین دروس شرعی، فکری و تعلیمات ورزشی نیز آموزش داده می شود. در معسکرات اساتید […]

در سلسله فراغت  مجاهدین از معسکرات نظامی، این بار از یک معسکر بزرگ نظامی (محمود غزنوی رحمه الله) دها تن مجاهدین پس از تکمیل فراگیری دروس نظامی فارغ شدند.

براساس گفته های مسئولین معسکر در کنار آموزش های نظامی به مجاهدین دروس شرعی، فکری و تعلیمات ورزشی نیز آموزش داده می شود.

در معسکرات اساتید ورزیده و مجرب نظامی، علماء جید دینی و آموزگاران با تجربه مشغول تدریس هستند. که لله الحمد در همه معسکرات همه بخش های تدریسی با دقت و توجه کامل به پیش برده می شود.

قابل یادآوری است که سلسله تدریب و اعداد مجاهدین گسترش یافته و تسریع شده است، مجاهدین پس از تکمیل دروس و فراغت به صفوف جهادی شامل می شوند و وظیفه دفاع از کشور و دین را انجام می دهند.

همکاری استودیوی الاماره به مراسم فراغت مجاهدین معسکر محمود غزنوی رحمه الله رفته و البوم تصویری تهیه کرده است که در ذیل مشاهده می کنید: