دها تن مجاهدین از معسکر شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله فارغ شدند

روند آموزش و اعداد مجاهدین نظامی از معسکرات مربوط کمیسیون نظامی امارت اسلامی  در مناطق مختلف کشور با موفقیت و سرعت جریان دارد. در این سلسله دها تن مجاهدین از معسکر نظامی شهید امیرالمؤمنین تقبله الله پس از تکمیل دورۀ آموزش و یادگیری فنون حربی و نظامی فارغ شدند. مجاهدین علاوه بر شناخت و یادگیری […]

روند آموزش و اعداد مجاهدین نظامی از معسکرات مربوط کمیسیون نظامی امارت اسلامی  در مناطق مختلف کشور با موفقیت و سرعت جریان دارد. در این سلسله دها تن مجاهدین از معسکر نظامی شهید امیرالمؤمنین تقبله الله پس از تکمیل دورۀ آموزش و یادگیری فنون حربی و نظامی فارغ شدند.

مجاهدین علاوه بر شناخت و یادگیری با سلاح های ثقیله و خفیفه در بخش های دیگر نیز آموزش های لازم را فرا گرفتند. در معسکر شهید امیرالمؤمنین تقبله الله نیز صدها تن مجاهدین از سوی استادان ماهر و با تجربه نظامی دروس مهم نظامی و حربی را یاد گرفته و روانۀ سنگرهای گرم جهاد علیه اشغال شده اند.

مجاهدین جوان و ورزیده پس از فراغت با روحیۀ جهادی و مورال و حوصله عالی رهسپار میادین نبرده شدند تا به مبارزۀ برحق و مشروع خود علیه اشغال به این تجاوز اجنبی های بیگانه پایان دهند.

ویب سایت الاماره نیز البوم دلچسب و تازه یی از مراسم فراغت مجاهدین از معسکر فوق الذکر تهیه کرده است که تصاویری چند از آن را به شما پیشکش می نمائیم.