تکمیل ۹۰درصد کار ساخت دو پُل

کار ساخت دو پُل سرک مزارشریف – حیرتان، بر روی کانال قوش‌تیپه، ۹۰درصد تکمیل شده است. به گفته مسوولا ن؛ مواد ساختمانی به‌کار رفته در این پُل‌ها تولید خود افغانستان بوده و مسوولیت ساخت آن‌ها را نیز انجینیران افغان به عهده دارند.  

کار ساخت دو پُل سرک مزارشریف – حیرتان، بر روی کانال قوش‌تیپه، ۹۰درصد تکمیل شده است.
به گفته مسوولا ن؛ مواد ساختمانی به‌کار رفته در این پُل‌ها تولید خود افغانستان بوده و مسوولیت ساخت آن‌ها را نیز انجینیران افغان به عهده دارند.