کشف و سروی چهل معدن زمرد جدید در پنجشیر

ریاست معادن و پطرولیم پنجشیر به تازگی از کشف و سروی چهل معدن زمرد جدید در مربوطات ولسوالی پریان این ولایت خبر داده است. این اظهارات از سوی مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پطرولیم پنجشیر به عنوان دست آورد آن اداره دیروز در حضور الحاج حافظ محمد آغا حکیم والی این ولایت بیان […]

ریاست معادن و پطرولیم پنجشیر به تازگی از کشف و سروی چهل معدن زمرد جدید در مربوطات ولسوالی پریان این ولایت خبر داده است.

این اظهارات از سوی مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پطرولیم پنجشیر به عنوان دست آورد آن اداره دیروز در حضور الحاج حافظ محمد آغا حکیم والی این ولایت بیان شد.

والی پنجشیر به تعقیب دیدارهای آنی خویش، از اداره معادن و پطرولیم این ولایت دیروز دیدار کرده و از کارکرد، دست‌آورد های آن اداره بررسی به عمل آورده است.

الحاج حافظ محمد آغا حکیم والی پنجشیر در کنار این بازدید اش بازجویی‌ مشکلات، پیشنهاد ها و برنامه‌های اداره معادن و پطرولیم به آینده نیز شده است.

الحاج حافظ محمد اغاحکیم همچنان در قسمت بهبود وضعیت کاری به اداره یاد شده یک سلسله توصیه و راه‌کارهای بهتر را نیز شریک کرده است.

والی پنجشیر در پهلوی تمام موارد ارائه شده فعالیت و کارکرد اداره معادن و پطرولیم پنجشیر با دست آورد خوانده و خواهان تلاش بیشتر در آینده از سوی رئیس و کارمندان آن اداره نیز شده است.

مسؤلین معادن و پطرولیم پنجشیر نیز از این برنامه بازدید رهبری ولایت اظهار خوشی کرده در کنار آن که در قسمت پیش برد بهتر امور کاری اش اطمینان داد همچو برنامه های نظارتی برای تشویق مسؤولان نهایت به اهمیت تلقی کرد.