داوطلبی (۳۳۸۶) قیراط زمرد و یاقوت ولایت پنجشیر برگزار گردید

تاکنون مقدار ( 62594)قیراط زمرد پنجشیر به ارزش ( 4287359) دالر امریکایی بفروش رسیده است که سهم امارت اسلامی در آن صرف 10 فیصد بوده و 90 فیصد آن سهم معدنکاران محترم است که همه باشنده‌گان معزز پنجشیر می‌باشد، همچنان برای ده هزار نفر در معادن مذکور زمینه کار نیز فراهم گردیده است.

داوطلبی (۳۳۸۶) قیراط زمرد و یاقوت ولایت پنجشیر برگزار گردید

 

مقدار (۳۳۸۶) قیراط زمرد به مبلغ (۲۶۹۵۵۹) دالر امریکایی در داوطلبی زمرد که در تالار مقام ولایت پنجشیر با حضور والی پنجشیر، رئیس معادن و مسوولین ادارات محلی پنجشیر، معدنکاران، رسانه ها و تاجران ملی کشور برگزار گردیده بود بفروش رسید.

 

تاکنون مقدار ( ۶۲۵۹۴)قیراط زمرد پنجشیر به ارزش ( ۴۲۸۷۳۵۹) دالر امریکایی بفروش رسیده است که سهم امارت اسلامی در آن صرف ۱۰ فیصد بوده و ۹۰ فیصد آن سهم معدنکاران محترم است که همه باشنده‌گان معزز پنجشیر می‌باشد، همچنان برای ده هزار نفر در معادن مذکور زمینه کار نیز فراهم گردیده است.

 

همچنان در این داوطلبی برای نخستین بار یک مقدار یاقوت ولایت پنجشیر به قیمت یک هزار دالر امریکایی بفروش رسید.

 

برندگان خرید زمرد در این داوطلبی قرار ذیل اند:

۱- عبدالشاه ولد میرانشاه برنده ۱۷۷ قیراط زمرد به مبلغ ۱۵۰۰۰ دالر.

۲- محمد کامل ولد سید محمود برنده ۸۴.۹۰ قیراط زمرد به مبلغ ۵۰۵۰ دالر.

۳- محمد غازی ولد نوراحمد برنده ۱۶۸ قیراط زمرد به مبلغ ۱۸۰۰ دالر.

۴- عبدالله خان ولد علی احمد برنده ۱۰۴۷ قیراط زمرد به مبلغ ۴۱۰۰۰ دالر.

۵- محمدغازی ولد نوراحمد برنده ۱۶۸۴ قیراط زمرد به مبلغ ۴۰۰۰۰ دالر.

۶- محمدوفا ولد سلطان شاه برنده ۲۲۵ قیراط زمرد به مبلغ ۱۶۸۵۵۰ دالر.

همچنان غلام حیدر ولد دادمحمد برنده خرید یاقوت به مبلغ ۱۰۰۰ دالر گردید.