تکمیل کار (۱۸) پروژه انکشافی در کوت ننگرهار

وزارت احیا و انکشاف دهات از تکمیل کار (۱۸) پروژه انکشافی در مربوطات ننگرهار خبر داد. دفتر مطبوعاتی وزارت احیا و انکشاف دهات امروز با نشر این خبر گفته است:  کار (۱۸) پروژه انکشافی در قرای مختلف ولسوالی کوت ننگرهار پایان یافت. این پروژه ها که  ارزش پولی  به  (۳،۵ ) میلیون افغانی می رسد به کمک مالی […]

وزارت احیا و انکشاف دهات از تکمیل کار (۱۸) پروژه انکشافی در مربوطات ننگرهار خبر داد.

دفتر مطبوعاتی وزارت احیا و انکشاف دهات امروز با نشر این خبر گفته است:  کار (۱۸) پروژه انکشافی در قرای مختلف ولسوالی کوت ننگرهار پایان یافت. این پروژه ها که  ارزش پولی  به  (۳،۵ ) میلیون افغانی می رسد به کمک مالی اداره مالی ملل متحد  و به همکاری تخنیکی موسسه داکار زیر چتر و نظارت ریاست احیا وانکشاف دهات آن ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

با تکمیل شدن این پروژه ها بخشی از مشکلات ترانسپورتی و آبیاری باشندگان ولسوالی متذکره رفع گردیده است.