تکمیل و بهره برداری چهار شبکه آبرسانی در مربوطات ولایت ننگرهار

کار (۴) شبکه آبرسانی در مربوطات ولسوالی حصارک ولایت ولایت ننګرهار به ارزش (۲۲) میلیون افغانی به کمک مالی اداره یونیسف، همکاری تخنیکی موسسه (کوار) زیر چتر و نظارت ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این شبکه ها به طول (۱۳،۵) کیلومتر پیپ دوانی گردیده که شامل […]

کار (۴) شبکه آبرسانی در مربوطات ولسوالی حصارک ولایت ولایت ننګرهار به ارزش (۲۲) میلیون افغانی به کمک مالی اداره یونیسف، همکاری تخنیکی موسسه (کوار) زیر چتر و نظارت ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.
این شبکه ها به طول (۱۳،۵) کیلومتر پیپ دوانی گردیده که شامل ساخت دخایر آب به ظرفیت های (۲۰) و (۳۰) متر مکعب ، نصب(۱۷۲) عدد شیردهن و نصب (۱۰۲) تخته سولر می باشد .
با تکمیل شدن این شبکه ها (۸۰۰) خانواده ولسوالی متذکره به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا نموده اند.