آغاز توزیع کتاب های درسی برای مکاتب در ولایت لوگر

در ادامه برنامه توزیع کتب درسی برای شاگردان مکاتب کشور، این بار روند توزیع کتاب های نصاب درسی برای شاگردان مکاتب ولایت لوگر طی مراسمی با اشتراک الحاج مولوی جنت گل عزیز رئیس و رهبری ریاست معارف، الحاج مولوی وحیدالله میرویس رئیس دفتر مقام ولایت و برخی مسئولین دیگر ادارات محلی آن ولایت، رسما آغاز […]

در ادامه برنامه توزیع کتب درسی برای شاگردان مکاتب کشور، این بار روند توزیع کتاب های نصاب درسی برای شاگردان مکاتب ولایت لوگر طی مراسمی با اشتراک الحاج مولوی جنت گل عزیز رئیس و رهبری ریاست معارف، الحاج مولوی وحیدالله میرویس رئیس دفتر مقام ولایت و برخی مسئولین دیگر ادارات محلی آن ولایت، رسما آغاز گردید.

الحاج مولوی جنت گل عزیز رئیس معارف ولایت لوگر توزیع کتب درسی را در پیشبرد پروسه تدریس برای شاگردان مهم و با اهمیت عنوان نمود و از آغاز پرسه متذکره اظهار خوشی کرد.

به قول مسئولین: تعداد این کتب ها در مجموع ۳۲۳ هزار و ۴۸۰ جلد بوده که روند توزیع آن برای ۲۷۶ باب مکتب عملآ آغاز گردید.