تلاش ا.ا.ا بر ساخت بند دوم سروبی کابل و تولید برق گازی در جوزجان

در جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی که به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاست الوزرا برگزار شده بود در مورد ساخت بند دوم سروبی و تولید ۳۰۰ میگاوات برق گازی در جوزجان بحث و گفت‌وگو شده است.

تلاش ا.ا.ا بر ساخت بند دوم
سروبی کابل و تولید برق گازی در جوزجان

در جلسۀ نوبتی کمیسیون اقتصادی که به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاست الوزرا برگزار شده بود در مورد ساخت بند دوم سروبی و تولید ۳۰۰ میگاوات برق گازی در جوزجان بحث و گفت‌وگو شده است.

در این جلسه به وزارت انرژی و آب وظیفه سپرده شده تا با در نظرداشت نظریات این کمیسیون در مورد ساخت بند دوم سروبی با شرکت‌های مختلف بحث تخنیکی انجام دهد و گزارش آن را به کمیسیون اقتصادی ارائه نماید.

از سوی هم در این نشست به وزارت مذکور هدایت داده شده تا در هماهنگی با وزارت معادن و پترولیم در مورد تولید ۳۰۰ میگاوات برق گازی در ولایت جوزجان با شرکت ارائه کننده طرح بحث کرده و گزارش آنرا نیز به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.

بحث‌ها در مورد تولید برق در کشور در حالی صورت می‌گیرد، که حدود ۷۵ درصد برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می‌شود و اکنون امارت اسلامی در تلاش است تا با استفاده از منابع داخلی کشور این نیازمندی را در داخل کشور مرفوع سازد.