۱۳۰۰ معتاد پس از درمان در هرات به خانواده‌هایشان سپرده شدند

گفته می‌شود که اکنون نزدیک به پنج هزار معتاد در ولایت هرات تحت تداوی قرار دارند و تسهیلات لازم از سوی امارت اسلامی برای آنان فراهم شده است.

منابع از ولایت هرات خبر داده اند، که حدود یک هزار و ۳۰۰ معتاد بعد از سپری کردن مراحل تداوی به پیشواز از عید سعید قربان به فامیل‌هایشان سپرده شده اند.

بربنیاد معلومان مسئولین مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنیۀ ولایت هرات، این افراد از ولایت‌های مختلف کشور هستند و مدت ۱۰ الی ۱۶ ماه تحت درمان قرار داشتند.

گفته می‌شود که اکنون نزدیک به پنج هزار معتاد در ولایت هرات تحت تداوی قرار دارند و تسهیلات لازم از سوی امارت اسلامی برای آنان فراهم شده است.

قابل یاد آوریست که بعد از حاکمیت امارت اسلامی در کشور روند جمع آوری معتادان مواد مخدر در تمامی ولایات آغاز شده و کارشناسان امور این کار حکومت را در تاریخ افغانستان بی‌پیشنه گفته اند.