عواید ۲۰۰ میلیونی مدیریت ترافیک هرات

ذبیح الله اکبری مدیرعمومی مدیریت ترافیک هرات می گوید که از اوایل سال روان تا کنون بیشتر از ۲۰۰ میلیون عواید داشته اند. مدیر عمومی ترافیک در یک گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر هرات میگوید که اداره ترافیک به تعداد ۳۷ هزار موتر ویشی طی مراحل اسناد شدند و از این میان یک […]

ذبیح الله اکبری مدیرعمومی مدیریت ترافیک هرات می گوید که از اوایل سال روان تا کنون بیشتر از ۲۰۰ میلیون عواید داشته اند.

مدیر عمومی ترافیک در یک گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر هرات میگوید که اداره ترافیک به تعداد ۳۷ هزار موتر ویشی طی مراحل اسناد شدند و از این میان یک هزار پلت و جواز سیر موقت اخذ نموده اند.

آقای اکبری می گوید که به تعداد ۱۰ هزار جواز راننده گی همچنان از سوی مدیریت ترافیک در یک سال روان توزیع شده است.

وی از انتقال ترمینال مسافر بری از شمال شهر به جنوب شهر توسط کمیسیون انسجام شهری خبر داده ومی گوید که انتقال ترمینال بزرگ مسافربری به جنوب شهر یک بخش بزرگ از راها تنظیم می شود.

مدیر ترافیک در گفته های خود از مردم تقاضا می کند که در قسمت راننده گی خود صد فیصد جواز سیر داشته باشند.

وی همچنان تاکید می کند که خانواده ها نباید موتر شانرا بدست اطفال زیر سن بدهد.

مدیر ترافیک علاوه میکند که موارد بیشتر حادثات همچنان از بی احتیاطی، سرعت زیاد و رانندگی اطفال زیر سن عنوان میکند.

آقای اکبری در بیانات خود می گوید که چراغ های ترافیکی داخل شهر فعال شده انتظار می رود تا شهروندان به آن پایبند باشند و در صورت تخلف و گذر از آن جریمه نقدی می شوند.