زلزله ی نیرومندی، صبح امروز هرات و مناطق همجوار آن را تکان داد

هرات در غرب افغانستان صبح امروز بار دیگر گواه زلزله ی نسبتا نیرومند بود. حوالی  ساعت پنج و سیزده دقیقه ی صبح امروز زمین لرزۀ  نیرومندی بخش های از هرات را تکان داد و ده دقیقه بعد پس لرزه یی را نیز به همراه داشت. این زلزله، بخش های از ، فراه، نیمروز، و بادغیس […]

هرات در غرب افغانستان صبح امروز بار دیگر گواه زلزله ی نسبتا نیرومند بود.

حوالی  ساعت پنج و سیزده دقیقه ی صبح امروز زمین لرزۀ  نیرومندی بخش های از هرات را تکان داد و ده دقیقه بعد پس لرزه یی را نیز به همراه داشت.

این زلزله، بخش های از ، فراه، نیمروز، و بادغیس و نیز مشهد ایران را نیز لرزانده است.

یک منبع محلی در هرات به آژانس باختر گفت: دو روستا در ولسوالی های غوریان وانجیل در اثر این زلزله قسما تخریب شده است.

منابع صحی هرات تایید کردند که ازاین زلزله، دست کم یک جان باخته و پنجاه و پنج زخمی به شفاخانه ی مرکزی این ولایت منتقل شده است.

با این حال رقم دقیق از تلفات، زخمی شدگان و خسارات مالی برخاسته ازین زلزله در دست نیست.

این زلزله درست چهار روز پس از زلزله ویرانگر در هرات رخ می دهد، رویدادی که جان بیش از یک هزار نفر را در ولسوالی زنده جان و جا های دیگر هرات گرفت و بیش از دو هزار نفررا زخمی کرد.