تهداب گذاری شهرک برای زلزله زدگان در هرات

سنگ تهداب شهرک برای زلزله زده های هرات امروزگذاشته شد. شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار والی هرات در مراسمی که به این منظور برگزار شده بود، گفت که در ساعات اولیه پس وقوع حادثه طبیعی زلزله، رسیده‌گی به آسیب‌دیده‌های زلزله هرات آغاز شد که تا امروز با گذاشتن خشت ساخت شهرک، به عنوان […]

سنگ تهداب شهرک برای زلزله زده های هرات امروزگذاشته شد.
شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار والی هرات در مراسمی که به این منظور برگزار شده بود، گفت که در ساعات اولیه پس وقوع حادثه طبیعی زلزله، رسیده‌گی به آسیب‌دیده‌های زلزله هرات آغاز شد که تا امروز با گذاشتن خشت ساخت شهرک، به عنوان یک کار بنیادی و حیاتی برای آسیب‌دیده‌ها، جریان داشته و ادامه خواهد یافت.
مولوی احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات و سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به زلزله‌زده‌های هرات می‌گوید که نقشه ساخت شهرک‌ زلزله زدگان توسط انجنیران شهرسازی و مسکن تهیه شده است.
از سویی هم مولوی عبدالله اکبری رئیس شهرسازی و مسکن می‌گوید که خانه‌های شهرک‌ها به گونه معیاری و مجهز با امکانات مورد نیاز ساخته خواهند شد و هر بلاک در حدود بیشتر از ۶ صدهزار افغانی هزینه دربرخواهد خواهد داشت.
رئیس شهرسازی و مسکن افزود که همزمان با آغاز کار ساخت این شهرک در قریه سیاه آب، در دیگر مناطق نیز کار ساخت خانه‌ها آغاز شده است.