هیئت اعزامی ا. ا. ا به منظور رسیدگی به سیلاب‌زدگان وارد غور شد

گفتنی است این تیم با خود چندین قلم مواد اولیه شامل سرپناه اضطراری، ادویه و مواد خوراکی را آوردند.

هیئت اعزامی ا. ا. ا به منظور رسیدگی به سیلاب‌زدگان وارد غور شد

اولین تیم هیأت اعزامی امارت اسلامی افغانستان با کمک‌ها شان صبح امروز جهت غم شریکی و کمک به آسیب دیده‌گان سیلاب‌ها وارد غور شدند

صبح امروز یک تعداد از مسئولین امارت اسلامی افغانستان با کمک‌ها اولیه شان وارد شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور شدند.

دو پرواز طیاره عامل این مسئولین ساعت ۵ صبح امروز از مقصد کابل به میدان هوایی شهر فیروزکوه نشست کرد و این مسئولین در نشستِ جداگانه‌ای با رهبری اداره محلی غور روی نحوه بررسی ابتدای خسارات ناشی از سیلاب گفتگو نمودند.

ملا احمدشاه دین‌دوست والی غور در این نشست وضعیت کلی متضررین سیلاب‌ها این ولایت را با این مسئولین در میان گذاشت.

گفتنی است این تیم با خود چندین قلم مواد اولیه شامل سرپناه اضطراری، ادویه و مواد خوراکی را آوردند.

قرار است. تا چند ساعت بعد این بزرگان به ساحات سیلاب‌ها زده بروند، تا از نزدیک با متضررین دیدار و وضعیت شان بررسی و برای شان کمک‌ کنند.