۴۲ پروژه انکشافی در ولایت غزنی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

به گفته این ریاست، این پروژه شامل، ساخت سرک قریه جات، کانال‌های آب رسانی و ساخت دیوارهای اسنادی می‌باشد

۴۲ پروژه انکشافی در ولایت غزنی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

‏ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی می‌گوید، ۴۲ پروژۀ انکشافی را در روستاهای مختلف ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی تکمیل و به بهره برداری سپرده است.

این ریاست گفته، که این پروژه‌ها به ارزش ۴۴ میلیون افغانی و به کمک مالی دفتر (UNOPS) به بهره برداری سپرده شده اند.

به گفته این ریاست، این پروژه شامل، ساخت سرک قریه جات، کانال‌های آب رسانی و ساخت دیوارهای اسنادی می‌باشد.

این درحالیست که امارت اسلامی تلاش دارد با راه انداری پروژهای مختلف انکشافی به مشکلات مردم در مناطق دوردست کشور رسیده‌گی نماید.