افتتاح و به بهره برداری سه پرژه عام المنفعه در شهرنیلی

سه پروژه عام المنفعه شامل پلچک های شهری، جویچه داخل شهر و کانکریت کوچه ها بشمول کاشی کاری پیشروی مارکیت ها به بودجه ۳.۵ سه و نیم میلیون افغانی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه ها با حضور مولوی احسان الله رحمتیار معاون مقام ولایت، شهردار شهری نیلی، روئسای اطلاعات و فرهنگ، […]

سه پروژه عام المنفعه شامل پلچک های شهری، جویچه داخل شهر و کانکریت کوچه ها بشمول کاشی کاری پیشروی مارکیت ها به بودجه ۳.۵ سه و نیم میلیون افغانی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

این پروژه ها با حضور مولوی احسان الله رحمتیار معاون مقام ولایت، شهردار شهری نیلی، روئسای اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی، وکلای گذر، مالیکان مارکیت ها، متنفذین قومی، جمع از بازاریان شهر نیلی و جمع از خبرنگاران محلی دایکندی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

معاون مقام ولایت در افتتاح این پروژه ها در بخش از صحبت های خود گفت: با آمدن نظام اسلامی امنیت و عدالت اجتماعی در کشور تامین است و زمانیکه امنیت تامین باشد همه شهروندان از تمام مزایای حکومت مستفید خواهند شد.

وی افزود امارت اسلامی افغانستان در تمام بخش ها طبق اصول کارکرده و منبعد نیز کار خواهم نمود با افتتاح این پروژه ها مشکلات شهروندان شهر نیلی برطرف شده و یک نظم و نظافت خاص را به خود خواهند گرفت.

از سوی هم انجینر محمد یونس غورزنگ شهردار شهر نیلی گفت: اداره شهرداری شهری نیلی در جریان سال ۱۴۰۲ پروژه های زیادی را درحال کار دارد که امروز ما شاهد افتتاح و به بهره برداری این سه پروژه شامیل ۳۵ پایه پلچک، به طول ۳۷۴ متر جویچه و کانکریت کوچه ها بشمول کاشی های پیشروی مارکیت ها هستیم.

وی افزود که بودجه این پروژه ها مبلغ سه میلیون پنجصد هزار افغانی از بودجه انکشافی شهرداری شهر نیلی تطبیق شده است.

باشندگان شهرنیلی نیز از کارکردهای امارت اسلامی و به ویژه شاروالی شهری نیلی بابت فعالیت های شان ابراز قدردانی نموده و تحایف و تقدیر نامه ها را اهدا نمود.

در همین حال تریمینال مسافبری نیز برای اولین بار در مرکز ولایت دایکندی شهر نیلی رسما افتتاح و آغاز به کارنمودند.