تلاش برای رشد اقتصاد زنان تجارت پیشه در بغلان

دراین دور، چهل وپنج زن که درباغچه های شان مشغول تولید میوه و سبزیجات اند، هرکدام چهار هزاروشش صد افغانی پول نقد دریافت کردند. 

تلاش برای رشد اقتصاد زنان تجارت پیشه در بغلان

 

‏ده ها زن تجارت پیشه در ‎بغلان، برای رونق کاروبار شان، کمک نقدی دریافت کردند.

 

دراین دور، چهل وپنج زن که درباغچه های شان مشغول تولید میوه و سبزیجات اند، هرکدام چهار هزاروشش صد افغانی پول نقد دریافت کردند.

 

‏یک مسئول ریاست زراعت بغلان می‌گوید که این کمک ازسوی سازمان غذایی جهان، برای رونق کار و بار زنان تجارت پیشه و رشد اقتصاد کوچک‌شان، صورت گرفته است.