اعمارسرپناه برای متضررین سیلاب ها درولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان

رییس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان برنامه سال آینده این نهاد را بخصوص در راستای اعمارسرپناه برای ساکنین ولسوالی بغلان مرکزی و متضررین ناشی از سیلاب یاد آورشد.

اعمارسرپناه برای متضررین سیلاب ها درولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان

ابراهیم عمری رئیس امور مهاجرین ولایت بغلان امروز با لیونارد زولو رییس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان درولسوالی بغلان مرکزی دردفترکارش دیدارکرد.

به اساس معلومات دفتر رسانه های وزارت امورمهاجرین: دراین دیدار رئیس مهاجرین بغلان ارقام عودت کنندگان درج شده در سیستم دیتابیس آنلاین را توام با ضروریات اولیه عودت کنندگان و متضررین سیلاب که سروی و تثبیت شده است معلومات داد.

رییس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان برنامه سال آینده این نهاد را بخصوص در راستای اعمارسرپناه برای ساکنین ولسوالی بغلان مرکزی و متضررین ناشی از سیلاب یاد آورشد.

وی همچنان از همکاری ریاست امور مهاجرین بغلان قدر دانی نموده افزود:‌ هدف از سفر به ولسوالی بغلان مرکزی بازدید ساحات آسیب دیده ناشی از سیلاب‌های اخیر خصوصاً ساحه شیخ جلال و لقی‌ها و همچنان دیدار با رئیس مهاجرین بغلان می‌باشد و از همکاری های بیشتر کمیشنری اطمینان داد.