ارائه خدمات صحی برای نزدیک به یازده هزار سیلاب زده در بغلان

ارائه خدمات صحی برای نزدیک به یازده هزار سیلاب زده در بغلان ‏داکتر مسعود احمدی رئیس صحت عامه بغلان می گوید که تا اکنون برای ده هزار وشش صد سیلاب زده دراین ولایت، خدمات صحی ارائه کرده اند. درپی سرازیرشدن سیلاب های ویرانگر، مسوولان صحی بغلان، درکنار شفاخانه و مراکز صحی، بیست ودو تیم سیار […]

ارائه خدمات صحی برای نزدیک به یازده هزار سیلاب زده در بغلان

‏داکتر مسعود احمدی رئیس صحت عامه بغلان می گوید که تا اکنون برای ده هزار وشش صد سیلاب زده دراین ولایت، خدمات صحی ارائه کرده اند.

درپی سرازیرشدن سیلاب های ویرانگر، مسوولان صحی بغلان، درکنار شفاخانه و مراکز صحی، بیست ودو تیم سیار را گماشتند ‏تا به محل های سیلاب زده بروند و به نیازمندان کمک های صحی ارائه کنند.