برگزاری کنفرانس ملی جاذبه‌های گردشگری افغانستان در بدخشان

برگزاری کنفرانس ملی جاذبه‌های گردشگری افغانستان در بدخشان ‏کنفرانس ملی جاذبه های گردشگری افغانستان، با حضور ملاعبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا، شیخ ملا ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی، قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، مولوی سعدالدین سعید معین اداری و توریزم وزارت اطلاعات و فرهنگ و برخی دیگر ‏از مقامات بلند […]

برگزاری کنفرانس ملی جاذبه‌های گردشگری افغانستان در بدخشان

‏کنفرانس ملی جاذبه های گردشگری افغانستان، با حضور ملاعبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا، شیخ ملا ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی، قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، مولوی سعدالدین سعید معین اداری و توریزم وزارت اطلاعات و فرهنگ و برخی دیگر
‏از مقامات بلند رتبه و اعضای رهبری پوهنتون های افغانستان در پوهنتون بدخشان برگزار شد.

این کنفرانس، به هدف جستجوی راه ها، برای رشد و تقویت صنعت گردشگری در افغانستان راه اندازی شده است.

کنفرانس ملی جاذبه های گردشگری افغانستان، برای سه روز راه اندازی شده است و در آن، یک صدو هشت پژوهشگر حوزه ی گردشگری، مقالات شان را در گستره ی گردشگری و راه های تقویت آن در افغانستان، به خوانش می گیرند.

‏مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در این کنفرانس گفت که امارت اسلامی مصمم است تا از طریق کریدور های مختلف، به خصوص کریدور واخان که زمانی کمر بند و شاهراه ابریشم از آن می‌گذشت، افغانستان را به چین وصل کند ‏و در ساخت آن از تکنولوژی کشورهای همسایه استفاده کند.