۵ تن پولیس اجیر در شهر هرات کشته شدند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت یک بعد از ظهر، در منطقۀ آب بردی شهر هرات، یک پوستۀ پولیس اجیر هدف انفجار تاکتیکی ماین قرار گرفته است . در این انفجار ۵ تن پولیس اجیر جابجا کشته شده اند . ۲۰۱۶-۰۸-۲۹

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت یک بعد از ظهر، در منطقۀ آب بردی شهر هرات، یک پوستۀ پولیس اجیر هدف انفجار تاکتیکی ماین قرار گرفته است .

در این انفجار ۵ تن پولیس اجیر جابجا کشته شده اند .

۲۰۱۶-۰۸-۲۹