۲ تن از اجیران در خاص ارزگان کشته شدند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ شیشپر ولسوالی خاص ارزگان ، درگیری شدیدی با نیروهای اجیر صورت گرفته است . در این درگیری دو تن از اجیران جابجا کشته شده  اند و یک تن دیگر زخمی گردیده است . ۲۰۱۶/۵/۶

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ شیشپر ولسوالی خاص ارزگان ، درگیری شدیدی با نیروهای اجیر صورت گرفته است .

در این درگیری دو تن از اجیران جابجا کشته شده  اند و یک تن دیگر زخمی گردیده است .

۲۰۱۶/۵/۶