۲ تن از اجیران در خاص ارزگان به اسارت مجاهدین درآمدند

خبرهای رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که صبح روز گذشته در منطقۀ شیشپر ولسوالی خاص ارزگان درگیری شدیدی با دشمن اجیر صورت گرفت . این درگیری پس از آن آغاز گردید که نیروهای دشمن بقصد اجرای عملیات بمنطقه آمده بودند . در این درگیری نیروهای دشمن متحمل تلفات سنگین گردیده و از منطقه فرار […]

خبرهای رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که صبح روز گذشته در منطقۀ شیشپر ولسوالی خاص ارزگان درگیری شدیدی با دشمن اجیر صورت گرفت .

این درگیری پس از آن آغاز گردید که نیروهای دشمن بقصد اجرای عملیات بمنطقه آمده بودند .

در این درگیری نیروهای دشمن متحمل تلفات سنگین گردیده و از منطقه فرار کرده اند و ۲ تن از آنان زنده به اسارت مجاهدین در آمده اند.

۲۰۱۶/۴/۳۰