تداوی هزاران معتاد در دو سال اخیر در بغلان

طی دوسال اخیر در بغلان سه هزار چهارصد معتاد مواد مخدر درمان گردیده و اکثر مطلق آنها دوباره به زنده گی عادی برگشته اند. ملا محمد نبی کامران مدیر مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه بغلان اعتیاد را یک پدیده شوم در کشور خوانده به آژانس باخترگفت:   این اداره در کنار مبارزه جدی با […]

طی دوسال اخیر در بغلان سه هزار چهارصد معتاد مواد مخدر درمان گردیده و اکثر مطلق آنها دوباره به زنده گی عادی برگشته اند.

ملا محمد نبی کامران مدیر مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه بغلان اعتیاد را یک پدیده شوم در کشور خوانده به آژانس باخترگفت:

 

این اداره در کنار مبارزه جدی با قاچاقچیان مواد مخدر طی دو سال اخیر سه هزار چهارصد تن معتاد را از نقاط مختلف بغلان جم آوری و در دو کمپ درمانی تداوی نموده است.

 

به گفته کامران تعداد اندک از معتادین که بی سرنوشت و خانواده نداشته اند دوباره به اعتیاد رو آورده اند.

 

به گفته کامران همین آکنون نزدیک به دوصد پنجاه تن دیگر تحت درمان بوده وبا فرارسیدن سرما هیچ معتاد در فضای باز به سر نمی برد و ما تلاش داریم اعتیاد را از بغلان ریشه کن نمایم.

 

فضل الحق قلندری کارشناس مبارزه با مواد مخدر در رابطه به اضرار اقتصادی این پدیده سخن گفته افزود:

اعتیاد ابعاد اضرار اقصادی و اجتنماعی زیاد دارد معتاد در حقیقت یک مریض است و جامعه مریض هیچ گاه نمی تواند پیشرفت اقتصادی داشته باشد.

 

وی علاوه کرد:  معتاد باردوش خانواده و جامعه  بوده و مفاد مواد مخدر تنها به جیب چند تا مافیا آنهم بیرون از کشور میریزد.

 

داکتر نجیب الله سکندری در مورد ضرر های صحی اعتیاد گفت:

تمام وجود انسان را عصاب کنترول می کند استفاده از مواد مخدر مستقیم بالای سیستم عصبی ضربه میزند.

به گفته داکتر سکندر وجود انسان یک امانت الهی است وما باید در امانت خیانت نکنیم اگر اعصاب ما خوب بود صحت ما خوب است اگرسیستم عصبی ما دچار مشکل شد صحت ما نیز خراب خواهد شد.

 

در همین حال عبدالعزیز و عبدالمنان دو تن از صحت یاب شده گان مواد مخدر از دلسوزی مسوولین ا.ا ابراز خرسندی کرده وعده سپردند که پس از این در جامعه یک فرد مفید خواهند بود.

اخلاص