حمله بر مراکز دشمن در پلخمری جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مراکز دشمن درمنطقه حسین خیل دند شهاب الدین ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز آغاز گردید ونبرد هنوز به شدت ادامه دارد که در نتیجه آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردید اما دقیقا رقم  آن […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مراکز دشمن درمنطقه حسین خیل دند شهاب الدین ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ چاشت امروز آغاز گردید ونبرد هنوز به شدت ادامه دارد که در نتیجه آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردید اما دقیقا رقم  آن به دست نه امده است.