‎بالای پوسته های دشمن درمرکز قندز حملات جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بامداد امروز بالای ۳ پوسته دشمن واقع سرک عمومی تخار ـ قندز درمرکز ولایت قندز حملات گستردۀ را براه انداختند. که درنتیجه آن شاهراه تخار ـ قندز کاملا مسدود گردیده وعساکردشمن درحال فرار میباشند. همچنان خفتن دیشب بالای کماندوی های دشمن درمنطقه عرب ها […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بامداد امروز بالای ۳ پوسته دشمن واقع سرک عمومی تخار ـ قندز درمرکز ولایت قندز حملات گستردۀ را براه انداختند.

که درنتیجه آن شاهراه تخار ـ قندز کاملا مسدود گردیده وعساکردشمن درحال فرار میباشند.

همچنان خفتن دیشب بالای کماندوی های دشمن درمنطقه عرب ها واورتبلاق مربوطات مرکز آ ن ولایت نیز حمله ناگهانی نمودند که در اثران، ۲ عسکر کماندوی دشمن کشته و۵ تن دیگرزخمی شدند.

ولله الحمد دراین همه نبرد ها، به مجاهدین آسیبی نرسیده است.