یک کاروان عساکر مزدور در سیدآّباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن درمنطقه عبدلمحی الدین ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۴ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده ، اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن درمنطقه عبدلمحی الدین ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۴ ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده ، اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.