یک کاروان عساکر مزدور درسیدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر کاروان عساکر اجیر درمنطقه اوتریو وقلعه ماشین ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۳ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر کاروان عساکر اجیر درمنطقه اوتریو وقلعه ماشین ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۳ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.