یک کارمند مهم اداره جاسوسی دشمن در مرکز غزنی کشته شد

به اساس خبر، ماین درمربوطات مرکز ولایت غزنی موتر کارمندان به اصطلاح امنیت ملی را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۱۲ ظهر امروز بر موتر میرزا احمدخان بوسیله ریموت کنترول صورت گرف که دراثران، موتر نامبرده کاملا نابود گردید وکارمند یاد شده جابجا کشته شد. خبرمیگوید که کارمند متذکره باشنده قریه الوخیل ولسوالی ده یک […]

به اساس خبر، ماین درمربوطات مرکز ولایت غزنی موتر کارمندان به اصطلاح امنیت ملی را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۱۲ ظهر امروز بر موتر میرزا احمدخان بوسیله ریموت کنترول صورت گرف که دراثران، موتر نامبرده کاملا نابود گردید وکارمند یاد شده جابجا کشته شد.

خبرمیگوید که کارمند متذکره باشنده قریه الوخیل ولسوالی ده یک بود ودر ظلم وستم شهرت زیادی داشت که ولله الحمد مردم از شر اش برای ابد نجات یافتند.