یک پوسته دیگر دشمن در بغلان مرکزی فتح گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای مراکز دشمن در ولسوالی بغلان مرکزی حملات گسترده تعرضی را براه انداختند. حملات بامداد امروز آغاز گردید  که درنتیجه آن یک پوسته دشمن به پوسته آبقول سرپل شهرت داشت، کاملا فتح گردید. خبرمیگوید که عساکردشمن درحال فرار هستند وعملیات تعقیبی مجاهدین ادامه دارد. […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای مراکز دشمن در ولسوالی بغلان مرکزی حملات گسترده تعرضی را براه انداختند.

حملات بامداد امروز آغاز گردید  که درنتیجه آن یک پوسته دشمن به پوسته آبقول سرپل شهرت داشت، کاملا فتح گردید.

خبرمیگوید که عساکردشمن درحال فرار هستند وعملیات تعقیبی مجاهدین ادامه دارد.

جزئیات بیشتر بعدا منتشر میگردد.