یک پوسته در غازی آباد بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با عساکردشمن درمنطقه شابل ولسوالی غازی اباد درگیر شدند. درگیری دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته گتانو تخلیه وعساکر ان فرار نمودند و۲ عسکر بایک میل هاوان, یک میل درازنوف, یک میل پیکا, ۳ میل ایم شانزدهومقداری از مهمات به مجاهدین تسلیم شدند. خبرمیگوید با تخلیه این پوسته منطقه […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی با عساکردشمن درمنطقه شابل ولسوالی غازی اباد درگیر شدند.
درگیری دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته گتانو تخلیه وعساکر ان فرار نمودند و۲ عسکر بایک میل هاوان, یک میل درازنوف, یک میل پیکا, ۳ میل ایم شانزدهومقداری از مهمات به مجاهدین تسلیم شدند.
خبرمیگوید با تخلیه این پوسته منطقه وسیعی تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.