یک قومندان اجیر در شهر قندهار بقتل رسید و موترش غنیمت شد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۲ ظهر، در حوزۀ ۹ شهر قندهار، در منطقۀ نجب نمرو، قومندان یک پوستۀ امنیتی در ولسوالی غورک ( حاجی لالا ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شد و از نامبرده یک موتر سراچه بغنیمت مجاهدین در آمد . قابل یاد […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۲ ظهر، در حوزۀ ۹ شهر قندهار، در منطقۀ نجب نمرو، قومندان یک پوستۀ امنیتی در ولسوالی غورک ( حاجی لالا ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شد و از نامبرده یک موتر سراچه بغنیمت مجاهدین در آمد .

قابل یاد آوری است که دیروز نیز یک تن صاحب منصب در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی در همین شهر بقتل رسید و یک قبضه تفنگچه از وی بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمده بود .

۲۰۱۶/۹/۱