یک قطار دشمن در سیدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک قطار دشمن درمنطقه شیخ آباد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند حمله ساعت یک ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک قطار دشمن درمنطقه شیخ آباد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند

حمله ساعت یک ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.