یک عسکر کماندوی دشمن در نزدیک شهر جلال آباد کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم برعساکر سپیشل فورس دشمن درمنطقه قصبه درنزدیک شهر جلال آباد مرکزولایت ننگرهار حمله کردند. حمله حوالی دیشب صورت گرفت که دراثران، یک عسکر کماندوی دشمن جابجا کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم برعساکر سپیشل فورس دشمن درمنطقه قصبه درنزدیک شهر جلال آباد مرکزولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله حوالی دیشب صورت گرفت که دراثران، یک عسکر کماندوی دشمن جابجا کشته شد.