یک عسکر کماندوی دشمن در غازی آباد به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک عسکر کماندوی دشمن در مربوطات ولسوالی غازی اباد به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. عسکر یاد شده بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  صبح امروز به مجاهدین تسلیم شد.

به اساس خبر، یک عسکر کماندوی دشمن در مربوطات ولسوالی غازی اباد به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

عسکر یاد شده بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته  صبح امروز به مجاهدین تسلیم شد.