یک عسکر درسیداباد کشته ویک تن دیگر زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکر دشمن درمنطقه کدلک ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند حمله ساعت یک ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکر دشمن درمنطقه کدلک ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند

حمله ساعت یک ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.